Fredag 31. mai - Lørdag 1. juni

Fisterdagen

Overnattingstur i kjelavika i forkant av fisterdagen 1/6