Lørdag 25. juni, 10.00 - 19.00

sankefestival

me deltar med aktivitet eller anna aktivitet i forbindelse med sankefestivalen.
foreløpig ikkje fastsatt program