Mandag 8. mars, 17.30 - 19.00

matlaging kveldsmat

Treffest med grillhyttå. Ha med egen drikke til kveldsmaten. Lager til bål og har stormkjøkken med, så får me øve litt i tillegg.
Ta med deg fixzet'et, så me kan sjå ka du vil ha med til sommerturen.

  • Grillhytta bak Fister skule
  • Anita Rørheim, 482 94 646
  • egen
  • Egen drikke til kveldsmat og fixzet.
  • Speiderskjerfet og varme klær, møtet foregår ute
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte: