Hjelmeland speidergruppe
c/o Kari Hundsnes
Eikehaugen 55
4139 FISTER

post@hjelmelandspeiderne.no

VIPPS 58 46 45

Bankkonto 3201 13 72081
Organisasjonsnummer 917 203 075Gruppeleder
Kari Hundsnes
Telefon 41 24 22 68

Styremedlem
Anita Rørheim
Telefon 482 94 646

Styremedlem
Hege Andreasen
Telefon 906 10 326

Daglig leder Vesterlen speiderkrets
Ivar Anton Nøttestad
Telefon 950 31 101
post@vesterlen.noDjoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.