Tirsdag 3. januar, 18.00 - 19.30

Pakkelek

Me starter nyåret med pakkelek.
Info om kretsleiren til sommeren.