Tirsdag 2. januar, 18.30 - 20.00

Konkurranse

Speider mot speider, ulike speider-kategorier og øvelser.